HomeShopInfoContactMy account

Terms and conditions

Door uw bestelling te plaatsen bij Hollandmegastore (www.hollandmegastore.com) geeft u te kennen dat u met de verkoopvoorwaarden akkoord gaat.

Kwaliteit
Alle aangeboden producten bij Hollandmegastore zijn nieuw of in nieuwstaat mits anders omschreven, Lego en Playmobil sets zijn verpakt in de originele verpakking. Vliegtuigmodellen zijn nieuw in originele verpakking mits anders aangegeven.


Leveringstijden
De levertijd van uw bestelling is afhankelijk van de betalingsmethode. Er wordt niet in deelleveringen verzonden, een bestelling wordt in zijn geheel verzonden. De levertijd geldt vanaf de datum dat uw betaling binnen is. Bij al onze producten is aangeven hoeveel stuks wij direct uit voorraad kunnen leveren.

Verzending
Wij verzenden via gerenomeerde bedrijven, zoals TNT Post, DHL, Deutsche Post en UPS.

Betaling
Betaling geschiedt vooraf. U heeft 14 dagen de tijd om aan uw betaling te voldoen, daarna annuleren wij de order. Voordat wij hiertoe overgaan, zullen wij u betalingsherinneringen sturen. Wij accepteren diverse betalingsmethoden. Deze staan vermeld onderaan op de eerste pagina.
Onze voorkeur gaat uit naar een betaling via de bank (IBAN). Dit is zeer snel en betrouwbaar. Voorkeur voor een andere betaalwijze is uiteraard toegestaan. Zie de betalingsmogelijkheden op de eerste pagina. Ook contant geld in enveloppe wordt door ons geaccepteerd.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld door Hollandmegastore. Hollandmegastore kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Hollandmegastore is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar website of mailings.

Privacy
Door het creëren van een account worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand. Alle gegevens die u ons doorgeeft worden enkel gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor de verkoop, zoals het verwerken van bestellingen en klantenbeheer. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten, u ontvangt geen ongevraagde mail (spam) van ons, met uitzondering van belangrijke mededelingen.

Minimale orderwaarde

Wij hanteren geen minimum orderwaarde.


Overige bepalingen
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden. Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

By placing an order at Hollandmegastore (www.hollandmegastore.com) you agree to the terms and conditions of sale agreement.

Quality
All offered products for Hollandmegastore are new or in mint condition unless otherwise defined, Lego and Playmobil sets are packed in the original packaging. Airplane models are new in original box unless otherwise indicated.

Delivery times The delivery time of your order depends on the method of payment. There is no partial deliveries sent, an order is sent in its entirety. The delivery time is valid from the date that your payment arrives. In all our products is indicate how many pieces we can deliver directly from stock.

Shipping
We ship via renowned companies such as TNT Post, DHL, Deutsche Post and UPS.

Payment

Payment shall be made in advance. You have 14 days to make your payment, then we will cancel the order. Before we proceed to do so, we will provide you with reminders to send. We accept various payment methods. These are listed at the bottom of the first page. Our preference is for payment via bank (IBAN). This is very fast and reliable. Prefer a different payment method is allowed of course. See the payment options on the first page. Also cash in an envelope will be accepted by us.

Liability

The content of this site is composed with the greatest care by Hollandmegastore. Hollandmegastore can't give any guarantees with regard to the nature, accuracy or content of this information. Hollandmegastore is not liable for the consequences of incorrect or incomplete information in its website or mailings.

Privacy

By creating an account, your personal data will be included in the customer base. All information that you provide us with will only be used for internal and automatic processing in the framework of a responsible customer management and business operations for sale, such as processing orders and customer management. We do not provide information to third parties that your privacy, you will not receive any unsolicited mail (spam) of us, except for important communications.

Minimum order value
We have no minimum order value.

Other provisions

By placing an order each customer accepts with the above terms and conditions of sale. On these terms of sale is exclusively governed by Dutch law.

Print
DHL / Deutsche Post / UPS / PostNL

Worldwide shipping

Hollandmegastore
Wegtersweg 5-15
7556 BP
Hengelo Ov.
The Netherlands
Europe
www.hollandmegastore.com

   


21% Tax Included for all prices - Terms and conditions
Website created with EasyWebshop